1361-1380

1355-1360: Arnold van Lymborgh wordt geboren.

1363: Willem I van Gulik, de latere hertog van Gelre, wordt geboren.

1366: Johannes van Lymborgh genoteerd als Nijmegenaar.

1377: Na een vijfjarige opvolgingsstrijd wordt Willem van Gulik officieel Hertog van Gelre, hij is dan veertien jaar. Keizer Karel IV komt hiervoor naar het westen.

1378. In dit jaar wordt begonnen met de bouw van een tweebeukige preekkerk voor de Domicanen bij de Nieuwstraat. De bouwactiviteiten in de stad nemen flink toe.