Mariken Ommegang in de traditie van de Maria Ommegang

De Maria Ommegang die traditiegetrouw op Drievuldigheidsdag (de zondag na Pinksteren) plaatsvond in Nijmegen kreeg op zondag 27 mei 2018 een eigentijdse invulling. Daarbij werd echter wel gebruik gemaakt van middeleeuwse tradities en symbolen. Gregoriaanse zang, de replica van de arm van Stefanus, een beeld van de Nijmeegse Maria, kaarslicht, maar ook de nog altijd slachtoffers zoekende Moenen.

De Nijmeegse koren ‘Voces Caelestes’ en de ‘Schola Karolus Magnus’ verzorgden de gregoriaanse gezangen. Een afvaardiging van de Stichting Gebroeders van Limburg droeg de beelden mee die zowel in de tijd van de drie kunstenaars als in de tijd van Mariken van Nieumeghen in de Stevenskerk stonden.

Het verhaal van Mariken werd, letterlijk en figuurlijk, de stad ingedragen. De tocht begon bij de Nicolaaskapel (Valkhofkapel) en ging langs het Mariabeeld in de Burchtstraat , door de Marikenstraat en eindigde bij de Mariënburgkapel. Hier werd de Marikenweek (27 mei t/m 3 juni 2018) geopend.

 

De Gelderlander: Processie door Nijmeegse binnenstad vormt startsein voor Marikenweek

Valkhof Klassiek: Impressie van de Mariken ommegang 2018 in Nijmegen 

De relieken van Sint Steven en de Maria van Nijmegen

De arm van Sint Steven is een replica van de relikwie die in de Stevenskerk van 1272 tot ongeveer 1561 bewaard werd. Het betreft een reliekhuis in de vorm van een arm rondom een bot van de arm van de heilige Stefanus, de eerste diaken en eerste martelaar van het christendom. Sint Steven (eerste eeuw) is de allereerste christen die de opdracht kreeg om voor de behoeftige medemens te zorgen en kan zo worden gezien als de grondlegger van de huidige voedselbanken.

Het Mariabeeld, de Maria van Nijmegen, refereert aan een indertijd vermaard beeld dat in de veerteinde eeuw in de St. Stevenskerk werd geplaatst door hertog Willem I van Gelre. Dit deed hij na een overwinning in een veldslag. Het beeld werd een ware publiekstrekker en vele gelovigen bezochten het beeld om er bij te bidden. De wederwaardigheden van dit beeld zijn in nevelen gehuld maar wij dragen een beeld van Maria mee zoals het sinds eeuwen bekend is van de huidige Molenstraatskerk.

 

De Gebroeders van Limburg en de Maria-Omgang

Het verhaal van Mariken van Nimwegen is na de tijd van de Gebroeders van Limburg geschreven. Toch staan hun verhalen niet los van elkaar. De jonge schilders en Mariken zijn van Nijmegen en hebben zodoende dezelfde dingen gezien, zoals het beeld van Maria van Nijmegen. Ook cultureel staan zij niet los van elkaar. Het wagenspel van Masscheroen, de reden dat Mariken zich van de duivel afwendt, was al een populair verhaal in de tijd van de Gebroeders van Limburg. Zij waren ongetwijfeld bekend met het Masscheroen verhaal en de morele les die ook de Mariken ons tot op heden leert.

 

Teksten door: Jasper Rongen en Hubert Hendriks